Staff

Kamol Krishna Nandy
Lab Manager

MPharm (Pharmacology & Clinical Pharmacy), North South University (NSU) 

Shakib Shadman
Office Manager

MBA (Marketing), North South University (NSU) 
BBA (Finance), Independent University, Bangladesh (IUB)

Shah Jalal
Lab Assistant

MSc (Botany), Govt. Bangla College, University of Dhaka (DU)